|  | 

Szkoła

Ruch falowy

rp_nauka52.jpgRuch falowy rozprzestrzenia się także w głąb, przy czym. zachowuje w zasadzie ten sam układ co na powierzchni: pod grzbietami znajdują się grzbiety, a dolinom fal odpowiadają doliny. Długość fali, prędkość jej rozchodzenia się oraz okres  trzy te elementy — pozostają prawie bez zmian, zakładając, że dostateczna głębokość miejsca nie deformuje ani długości, ani wysokości fali. Obserwacje przeprowadzone nad wgłębnym zasięgiem falowania dowodzą, że przeciętna głębokość fali odpowiada jej długości. W miarę zbliżania się do brzegów fale ruchome, zarówno martwa jak wiatrowa, ulegają wyraźnym zniekształceniom i odchyleniom od kierunków na otwartych wodach. Jeżeli brzeg jest płaski, fala doznaje zahamowania od dołu przez tarcie cząstek wody o dno. Jej szybkość zmniejsza się raptownie, długość fali skraca się, natomiast grzbiety zaczynają na siebie nachodzić, spiętrzają się, przechylają do przodu i łamią. Powstaje fala przybojowa, którą na wietrze znamionują białe spiętrzone bryzgi i grzywy. Niezależnie od kierunku wiatru, w miarę zbliżania się do brzegu, fale układają się równolegle do linii brzegu, co jest naturalnym następstwem tarcia o płytkie dno szeregu nadchodzących jedna za drugą fal.

Ciekawe artykuły o edukacji:

ruch-falowy

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Ogłoszenia dla studentów

    Ogłoszenia dla studentów

    Coraz większą popularnością cieszą się portale internetowe skierowane do studentów. Co ciekawe największą popularnością cieszą się zakładki zatytułowane: „Ogłoszenia dla studentów”. Młodzież zdobywająca wiedzę na wyższych uczelniach może się tam wymieniać wieloma pożytecznymi informacjami, które mogą być im przydatne nie tylko w procesie kształcenia ale również do życia na czas studiów. Jakie to informacje? Związane

  • Nauka języków obcych

    Nauka języków obcych

    Języków obcych uczą się wszyscy. Nauka rozpoczyna się już bardzo często na etapie przedszkola. Małe dzieci uczą się angielskich piosenek, bawią się używając obcych słów. Dzięki temu osłuchują się z językiem co w dorosłym życiu skutkuje tym, że nie mają żadnej bariery jeśli chodzi o porozumiewanie się w tym języku. W szkole podstawowej nauka języków