|  | 

Wiedza

Wspolzaleznosc

edukacja (10)Współzależność wszystkich żywych organizmów i środowiska stała się obecnie oczywista w następstwie ilościowego wzrostu czynników zagrażających zdrowiu, związanych z urbanizacją, uprzemysłowieniem i postępem technicznym. Pożądana i właściwa zmiana warunków naturalnych wymaga dokładnej wiedzy o końcowych efektach tych przemian. Złożoność tego problemu nieustannie się powiększa, bowiem stały wzrost produkcji różnych środków chemicznych wywiera na środowisko człowieka działanie bezpośrednie i pośrednie. Liczba zarejestrowanych związków chemicznych przekracza obecnie 3 miliony. W badaniach na zwierzętach dowiedziono w ponad 800 ich działanie kancerogenne. Możliwości testowania wszystkich środków wprowadzonych do środowiska człowieka w wyniku rozwoju nowych technologii przemysłowych dla intensyfikacji produkcji żywności, a także stosowanych w leczeniu, jest nierealna zarówno z powodu kosztów, jak i pracochłonności badań. Rozwiązanie problemu leży w zakresie zastosowania nowych metod laboratoryjnych 11 a identyfikacji kancerogenów chemicznych, które zostały opracowane w ostatnich latach dzięki postępowi badań podstawowych. Zastosowano proste biologiczne układy modelowe, w których wykorzystano następujące fakty: a) możliwość indukowania i rozpoznawania przekształcenia nowotworowego komórek w warunkach hodowli, b) właściwości mutagenne substancji chemicznych, pozostające w ścisłym związku z ich działaniem kancerogennym, które można identyfikować w prostych układach przez enzymy z tkanek zwierzęcych, oraz c) możliwości pośredniej identyfikacji właściwości kancerogennych poprzez badania procesów naprawy zmian premutacyjnych, które zachodzą w komórkach poddanych działaniu substancji lub czynników rakotwórczych.

………
- wycinanie drzew warszawa
- hologramy na legitymację studencką
- książka obiektu budowlanego
- chirurgiczne usuwanie ósemek
- zwalczanie kretów Warszawa
- naklejka na legitymację
- wirówki laboratoryjne
- bonsai pielęgnacja
- bonsai uprawa
- hologramy kolekcjonerskie

Ciekawe artykuły o edukacji:

wspolzaleznosc

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Kim jest Kordian?

    Kim jest Kordian?

    Często jest tak, że główny bohater książki jest też jednocześnie postacią tytułową. Autorzy trzymają się tego zwyczaju, bo to prosty i efektowny zabieg, który pozwala na zaznaczenie już przy pierwszym zetknięciu z danym utworem podstawowych wartości tekstu. Tak też zrobił Juliusz Słowacki, który imieniem głównego bohatera nazwał jeden ze swoich dramatów, czyli „Kordiana”. Warto zaznaczyć,

  • Podesty ruchome

    Podesty ruchome

    Czego poszukujemy, na czym najbardziej nam zależy podczas poszukiwania pracy? Zakładając, że nie jesteśmy całkowicie zdesperowani i nie interesuje nas praca za jedzenie zapewne chcielibyśmy otrzymać godziwe wynagrodzenie, normowany czas pracy i zapewnione standardy bhp. Oczywiście można powiedzieć, że w wielu profesjach możemy to wszystko otrzymać, jeżeli jednak zastanowić się nad tym głębiej nie jest