|  | 

Szkoła

Wstrzas

edukacja (14)W warunkach fizjologicznych znajduje się w ustroju określona ilość krwi krążącej w zamkniętym systemie naczyń krwionośnych. Krew nie wypełnia całego systemu, gdyż pojemność jego jest znacznie większa niż przeciętna ilość krwi w ustroju. Koryto naczyniowe mogłoby pomieścić dużo więcej krwi, gdyby wszystkie jego naczynia były stałe wypełnione. Tak jednak nie jest. Zawsze przeważna część, bo ok. 80%, naczyń włosowatych ma zaciśnięte światło i krew przez nie nie przepływa. Ale może się zdarzyć, że z jakichś nagłych powodów następuje odruchowe rozszerzenie dotychczas nieczynnych włośniczek, zwiększa się wówczas gwałtownie pojemność koryta naczyniowego, krew przemieszcza się do ogromnej liczby drobnych naczyń, a tym samym nie dociera w dostatecznej ilości do innych okolic, zwłaszcza do mózgu. Następuje jego niedokrwienie. Tkanka mózgowa, wrażliwa na niedostatek krwi, przyhamowuje swą czynność, człowiek mdleje. Powstaje obraz wstrząsu pierwotnego. Jak widać, wstrząs jest wyrazem zachwiania równowagi między pojemnością koryta naczyniowego a ilością krwi w ustroju. Jeśli nastąpi bądź gwałtowne powiększenie objętości koryta naczyniowego przy zachowanej ilości krwi, bądź znaczne zmniejszenie ilości krwi przy zachowanej średniej pojemności układu naczyniowego, to ulega zachwianiu równowaga, co objawia się wstrząsem. Pierwsza ewentualność, jak już wyżej wyjaśniono, znajduje wyraz w omdleniu, jest przykładem wstrząsu pierwotnego, zwykle błahego, szybko przemijającego. Druga natomiast stanowi groźny zespół zmian, towarzyszących najczęściej obfitym krwotokom i nosi nazwę wstrząsu wtórnego. Objawia się on klinicznie osłabieniem, zimnym potem, płytkim oddechem, słabo wypełnionym i szybkim tętnem, obniżonym ciśnieniem krwi. Wskutek niedokrwienia nerek dochodzi do ostrej niewydolności tych narządów. Rozwija się śpiączka i następuje śmierć.

Ciekawe artykuły o edukacji:

wstrzas

ABOUT THE AUTHOR

Pozostałe wpisy:

  • Ogłoszenia dla studentów

    Ogłoszenia dla studentów

    Coraz większą popularnością cieszą się portale internetowe skierowane do studentów. Co ciekawe największą popularnością cieszą się zakładki zatytułowane: „Ogłoszenia dla studentów”. Młodzież zdobywająca wiedzę na wyższych uczelniach może się tam wymieniać wieloma pożytecznymi informacjami, które mogą być im przydatne nie tylko w procesie kształcenia ale również do życia na czas studiów. Jakie to informacje? Związane

  • Nauka języków obcych

    Nauka języków obcych

    Języków obcych uczą się wszyscy. Nauka rozpoczyna się już bardzo często na etapie przedszkola. Małe dzieci uczą się angielskich piosenek, bawią się używając obcych słów. Dzięki temu osłuchują się z językiem co w dorosłym życiu skutkuje tym, że nie mają żadnej bariery jeśli chodzi o porozumiewanie się w tym języku. W szkole podstawowej nauka języków